robots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

网友用图影王制作视频集锦

图影王制作电子相册视频教程

http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxMzAyNzEy.html  

 

 
极速下载站介绍图影王如何制作 :
http://www.jisuxz.com/news/21664.html
 

网友:用图影王制作的作品集(推荐观看)

是朋友一辈子做下去
http://www.56.com/u18/v_MTIzODU3NDU1.html


甜蜜2013
http://www.56.com/u23/v_MTIzODU3NDYw.html


爱情里没有谁错谁对
http://www.56.com/u84/v_MTIzOTUwMDk3.html


恭喜恭喜贺新年
http://www.56.com/u19/v_MTIzOTUwMTIw.html


风的思念
http://www.56.com/u73/v_MTI0MDcxMjYy.html


领 悟
http://www.56.com/u47/v_MTIzOTU2ODM2.html


老同学相会
http://www.56.com/u95/v_MTI0MTExNzY0.html

 

真情大草原:http://v.17173.com/v_102_601/MTk0OTE2NTI.html


更多:http://i.56.com/u/hmmoa/videos/p_1

 

欢迎观看网友用图影王制作的视频

女人的美丽    
http://v.youku.com/v_show/id_XNTIwMTg4MDI0.html


天使在人间:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ4NzYxNzY0.html

女儿情(音乐片)

宝贝生日快乐(动感相册 )

http://user.qzone.qq.com/25842215/qzvideo/o1051dukuya#!app=847&via=QZ.HashRefresh


山楂树之恋:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA5NzI2MjIw.html


水晶爱情 
 http://v.youku.com/v_show/id_XNDIyNDU1MDU2.html


爱的路上
http://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNTc2NTI0.html


非诚勿扰245期
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNDU4NTc2.html


我们的爱情
http://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNzQ1MDcy.html


幸福恋人
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMzA4NjA4.html


怀念远去的妈妈
http://www.tudou.com/programs/view/cJTJpfIc6WE/


我渴望.我牵挂...... 
http://www.56.com/u90/v_MzA4MzAxNzU.html


相信未来 
http://video.sina.com.cn/v/b/2572066-1285734052.html


天仙妹妹 
http://video.sina.com.cn/v/b/1861040-1285734052.html


 

   更多...

  

山东省淄博市周村区机场路1010号话:18653358643 鲁ICP备07500030号